Bewindvoering

/Bewindvoering
Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Er kunnen schulden ontstaan door bij voorbeeld werkloosheid, ziekte of echtscheiding. Is dat bij u het geval of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is?

Dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen en ervoor te zorgen dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Heeft u schulden, dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een schuldregeling (gemeente). Dit is niet altijd direct mogelijk en kan soms enige tijd duren. Eerst moet uw financiële situatie stabiel worden om nieuwe schulden te voorkomen.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd.

  • Financiële zaken op orde

  • Schuldregeling

  • Geen advocaat nodig

  • Onder toezicht van de rechtbank

Bewindvoering

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Uw inkomen wordt gestort op een aparte rekening. Op basis van een budgetplan krijgt u een week- of maandbedrag voor dagelijkse uitgaven. Hierdoor wordt de kans op betalingsachterstanden of nieuwe schulden kleiner.

Naast het regelen van de inkomsten en uitgaven zorgt de bewindvoerder ook voor het aanvragen van verschillende regelingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand. Ook doet de bewindvoerder belastingaangifte voor u. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.

Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter beslist dan of beschermingsbewind noodzakelijk is.

Toezicht

PAK de Balans staat onder toezicht van de rechtbank. Als uw bewindvoerder moeten wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en moeten wij jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Bij een minimum inkomen is er misschien recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Aanvragen van bewindvoering

PAK de Balans kan u verder helpen met het aanvragen van het bewind. Herkent u de genoemde situaties? Dan is bewind voor u wellicht de uitkomst. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen dan bij u langskomen voor een kennismakingsgesprek.

Contact