Bewindvoering

/Bewindvoering
Bewindvoering

Bescherming

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is? Dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd.

  • Beschermingsbewind

  • Financiële zaken op orde

  • Schuldregeling

  • Geen advocaat nodig

  • Onder toezicht van de rechtbank

Bewindvoering

Wat doet een bewindvoerder

Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u. Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. PAK de Balans kan u daarbij helpen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter beslist dan of beschermingsbewind nodig is.

Toezicht

Heeft u schulden, dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een schuldregeling (gemeente). Dit is niet altijd direct mogelijk en kan soms enige tijd duren. Eerst dienen alle schulden in kaart gebracht te worden en uw inkomsten en uitgaven stabiel te zijn.

PAK de Balans staat onder toezicht van de rechtbank. Als uw bewindvoerder moeten wij jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.

*Bij een minimum inkomen kan er wellicht recht zijn op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Contact