Schuldhulp

/Schuldhulp
Schuldhulp

Schuldhulpverlening

Als bewindvoerder of budgetbeheerder kunnen wij u helpen bij het vinden van een oplossing voor uw schulden. Door uw financiën op orde te brengen kunt u onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject.

Budgetbeheer

Wat houdt schuldhulpverlening in?

Schuldhulpverlening is een meerjarig traject waardoor u weer schuldenvrij kunt worden. In dit traject wordt door een schuldhulpverlenende organisatie een  voorstel gedaan aan de schuldeisers om de schulden in drie jaar af te betalen tegen finale kwijting. Wanneer de schuldeisers akkoord gaan, is er sprake van een minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp), in de vorm van een schuldregeling of een saneringskrediet.

Weigeren de schuldeisers akkoord te gaan dan kan een aanvraag worden gedaan voor een wettelijk schuldsaneringstraject (Wsnp)

Een Msnp- of Wsnp-traject duurt minimaal anderhalf jaar. Heeft u zich drie jaar aan de afspraken gehouden, dan krijgt u voor het restant van uw schulden kwijtschelding van de schuldeisers. U bent dan schuldenvrij en krijgt na een Wsnp-traject een zogenaamde “schone lei”.

Contact

Wanneer u geen controle meer heeft over uw schulden, dan kan dit voor veel problemen zorgen. Naast het feit dat er een deurwaarder op de stoep kan staan, kan dit ook voor mentale problemen zorgen.

Wij hebben begrip voor uw situatie en zullen uw zaken regelen, waardoor u zich rustig kunt focussen op andere zaken. Neem vrijblijvend contact op via ons contactformulier om te bespreken hoe wij u verder kunnen helpen.

Contact